Publicerad: 4 oktober 2018

Digitalisering för en smartare välfärd

Genom digitalisering kan verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånarna och medarbetarna. Med andra ord: skapa en smartare välfärd.

Smartare välfärd är också namnet på en extra satsning från SKL, för att inspirera och ge ökade kunskaper om digitaliseringens möjligheter för verksamhetsutveckling i offentlig sektor.

Inom ramen för begreppet Smartare välfärd vill SKL bland annat visa fakta och analyser kring digitalisering, hur förväntningarna från invånarna ser ut och inte minst visa goda exempel på hur olika verksamheter tänkt nytt och digitalt.

SKL:s satsning smartare välfärd

Informationsansvarig

  • Per-Erik Nyström
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot