Publicerad: 14 september 2016

E-arkiv

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information. I samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral har SKL upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot