Publicerad: 10 februari 2017

Checklista och vägledning, införande av e-arkiv

Här hittar du checklista, vägledning och informationsmaterial som syftar till att underlätta införandet av e-arkiv.

Vägledning

SKL har tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) upphandlat ett ramavtal för e‑arkiv. Ramavtalet reglerar vilka villkor som ska gälla vid avrop. För att ge stöd åt de upphandlande myndigheterna inför avropet har en vägledning för precisering av kraven tagits fram. Som underlag vid avrop finns även förfrågningsunderlag, avropsstöd och mallar att använda.

Vägledning inklusive bilagor

Förfrågningsunderlag och avropsstöd

Checklista

SKL har tagit fram en checklista innehållandes förslag på saker som man bör tänka på och ta ställning till vid införande av e-arkiv. Checklistan finns även i form av en wiki.

Införande av e-arkiv, checklista som wiki 

Införande av e-arkiv (Excel, nytt fönster)

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot