Publicerad: 27 mars 2017

E-arkiv

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information. I samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral har SKL upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting och regioner samt kommunala bolag kan avropa ifrån.

Hållbar informationshantering

E‑arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge följande hållbara informationshantering:

 • Hållbar över tid
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Hållbarhet utifrån användarnas behov
 • Demokratisk hållbarhet

Fördelar med e-arkiv

Det finns många fördelar med att införa e-arkiv. Här har vi listat några exempel på varför man bör implementera e-arkiv i organisationen.

 • Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet.
 • Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
 • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
 • Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt.
 • Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt.
 • E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som navet i verksamhetens informationshantering.
 • Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Läget i landet

Sveriges landsting/regioner och kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med att införa e-arkiv. På den här kartan framgår vilka kommuner som infört e-arkiv, och vilka som har en pågående upphandling.

Karta läget e-arkiv

Om ramavtalet

Sedan 2013 finns ramavtalet Upphandling e‑arkiv hos SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Kommuner och landsting kan använda ramavtalet för att köpa tjänster och produkter inom området e‑arkiv. Ramavtalet ger även möjlighet att köpa konsulttjänster som kan behövas för att införa e-arkiv. Målsättningen med ramavtalet är att erbjuda ett förenklat arbetssätt och avropsförfarande när ett e‑arkiv ska införas, förvaltas och utvecklas.

Nuvarande ramavtal upphör i november 2017. Därför har en ny upphandling påbörjats. Målet är att ha ett nytt ramavtal klart innan det nuvarande löper ut. Planeringsarbetet har startats och inom kort kallas deltagare i arbetet till ett första möte.

Skicka in din synpunkter

Synpunkter på nuvarande avtal är därför mycket välkomna. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Skicka dina synpunkter till SKI:s ramavtalsansvarig Ida Engberg. Du kan även kontakta SKL:s nationella samordnare för e‑arkiv Caspar Almalander.

SKL Kommentus information om ramavtalet

Lär dig mer om e-arkiv med Suzanne och Susanne!

Tycker du att arkivering är svårt eller tråkigt? Låt arkivarierna i Malmö stad, Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, hjälpa dig på vägen!

Film

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot