Publicerad: 6 april 2016

Finns det andra rekommendationer/frågor om hur kommunerna kan samverka kring avrop och drift/förvaltning av e-arkiv?

Ja absolut, dels vid förstudiefas för kartläggning och behovsanalys. Kanske landar de inte i samma resultat men kan säkert samarbeta resursmässigt. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot