Publicerad: 6 april 2016

Hur reglerar vi möjligheten för någon av kommunerna i samarbetet att hoppa av/träda ur avtalet?

Det krävs sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling, även en del av en upphandling. Ingångna kontrakt ska gälla, med de möjligheter till hävning eller uppsägning som framgår av avtalet. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot