Publicerad: 29 december 2016

Kan kommuner i samverkan göra ett gemensamt avrop för att få samma lösning men ha separata kontrakt?

Ja, det ska dock tydligt framgå i avropsförfrågan. Vidare så finns det en kommunalrättslig aspekt gällande vilken samverkansform som är lämpligast vilken SKI inte kan ge svar på. 

Detta kan dock bli komplicerat om de samverkande kommunerna har spretig IT miljö och krav.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot