Publicerad: 6 april 2016

Måste vi anmäla att avropet görs gemensamt?

Nej, inte vid avropsanmälan till SKI, men i avropsförfrågan som skickas till ramavtalsleverantörerna måste detta tydligt framgå.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot