Publicerad: 6 april 2016

Måste vi teckna separata avtal?

Nej, det går enligt LOU och Ramavtalet att teckna ett och samma avtal. Den kommunalrättsliga aspekten som eventuellt kan föreligga kan SKI inte svara på. Någon typ av samverkan krävs. Möjligheten att teckna av ett eller flera avtal blir beroende av vilken typ av samverkansform kommunerna använder sig av.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot