Publicerad: 6 juli 2017

Upphandling e-arkiv, ramavtal

Sedan 2013 finns ramavtalet Upphandling e‑arkiv hos SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Kommuner och landsting kan använda ramavtalet för att köpa tjänster och produkter inom området e‑arkiv. Ramavtalet ger även möjlighet att köpa konsulttjänster som kan behövas för att införa e-arkiv. Målsättningen med ramavtalet är att erbjuda ett förenklat arbetssätt och avropsförfarande när ett e‑arkiv ska införas, förvaltas och utvecklas.

Nuvarande ramavtal upphör 3 november 2017. Arbetet med ett nytt ramavtal för e-arkiv har försenats och därför justeras tidplanen.

SKL Kommentus Inköpscentral upphandling av e-arkiv

Skicka in dina synpunkter

Synpunkter på nuvarande avtal är därför mycket välkomna. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Skicka dina synpunkter till SKI:s ramavtalsansvarig Ida Engberg. Du kan även kontakta SKL:s nationella samordnare för e‑arkiv Caspar Almalander.

SKL Kommentus information om ramavtalet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot