Publicerad: 29 oktober 2019

E-legitimation

SKL anser att alla ska kunna e-legitimera sig privat och i tjänsten. Detta är avgörande för utvecklingen av det digitala samhället och för möjligheten att effektivisera offentlig sektor med stöd av digitalisering.

SKL tycker

E-legitimation till alla

 • Alla ska kunna skaffa sig en e-legitimation för privat användning.
 • Privat sektor ska ges samma förutsättningar som offentliga sektor att nyttja
  lösning för e-legitimering.
 • Lösningar som tas fram ska ha fokus på användbarhet för användaren, enkelhet för e-tjänsters anslutning och med ett fåtal motparter.
 • Staten ska ta ett övergripande ansvar för att infrastruktur för e-legitimering och e-underskrifter tas fram.
 • Uppdraget till Myndigheten för Digital förvaltning, som driver e-legitimeringsfrågan, måste förtydligas gällande E-legitimation till alla.
 • De lösningar som erbjuds ska hålla en sådan kvalitet och vara så komplett sammansatta utifrån parternas behov att anslutning blir en självklarhet

E-legitimation i tjänsten

 • Staten ska ta ett övergripande ansvar för en gemensam sektorsövergripande infrastruktur för e-legitimering i tjänsten.
 • Uppdraget till Myndigheten för Digital förvaltning, som driver e- legitimeringsfrågan, måste förtydligas gällande E-legitimation i tjänsten.

SKL:s styrelses ställningstagande Digital identitetshantering, (pdf, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulf Palmgren
  Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot