Publicerad: 1 juli 2019

Säker digital kommunikation

SKL är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan myndigheter.

Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKL och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Projektbeskrivning av Säker digital kommunikation, Inera

En stor del av den information som dagligen skickas mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter, är av känslig natur och får inte hamna i fel händer. Idag sker informationsutbytet per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. En säker, digital kommunikation skulle underlätta på många sätt.

Projektet Säker digital kommunikation på 1 minut

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot