Publicerad: 29 augusti 2019

Informationsförsörjning och digital infrastruktur

Vi lever i en tid där data är en värdefull tillgång. Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad.

Kommuner och regioner är beroende av data och information i sin dagliga verksamhet. Informationen kan till exempel vara uppgifter om personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer.

Offentliga organisationer samlar in och tar fram enorma mängder data. Dessa data bör offentliga organisationer öppna upp och tillgängliggöra för andra att använda.

SKL tycker att det behöver finnas en nationell digital infrastruktur på plats för enkel och säker informationsförsörjning inom och mellan offentlig och privat sektor.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot