Publicerad: 22 januari 2019

Informationsförsörjning och digital infrastruktur

Enklare och snabbare informationsförsörjning i den offentliga sektorn skapar högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Även vardagen för privatpersoner och företag förenklas genom till exempel minskade krav på uppgiftslämnande och snabbare handläggning.

För att förbättra informationsförsörjningen inom den offentliga sektorn och mellan offentlig och privat sektor måste det vara enkelt, säkert och kostnadseffektivt att få tillgång till olika typer av information. Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig dygnet runt till en rimlig kostnad. Vägledande principer som att hämta i källan (till exempel grunddata), att återanvända och automatisera informationsflöden och informationsunderhåll i största möjliga utsträckning behöver realiseras och efterlevas.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot