Publicerad: 16 oktober 2018

Erfarenheter, goda exempel e-arkiv

Det finns många goda exempel på hur man kan arbeta vid införandet av e-arkiv. SKL har samlat erfarenheter från de som redan infört e-arkiv, exempel på nyttokalkylering och på hur en förstudie kan utformas.

Verksamheter som infört e-arkiv

Verksamheter som har infört e-arkiv är ofta väldigt nöjda. Men vilken nytta har de haft av det och hur har det påverkat deras arbetsprocesser? Här delar medarbetare från Ale, Stockholm och R7e-arkiv med sig av sina erfarenheter av e-arkiv.

Ett världsminne att bygga appar av

E-arkiv Stockholm finansierades och utvecklades som en del av stadens satsning på e- förvaltning. Kravställning och upphandling genomfördes 2008-2010. E-arkivet gick i drift augusti 2010.

Fem frågor till Jonas Engardt, enhetschef på Stockholms stadsarkiv

Ekonomin är den stora drivkraften

R7e-arkiv är ett regionalt samarbete mellan sju landsting. R7e-arkiv har valt att samverka kring ett gemensamt e-arkiv och det första beslutet om e-arkiv togs i december 2005. Driftstarten var i december 2011.

Fyra frågor till Leif Sandberg, förvaltningsledare för R7e-arkiv

E-arkivet har inneburit en revolution

Ale kommun är en relativt liten kommun med 30 000 invånare strax utanför Göteborg. I maj 2010 tog kommunen beslut om att inför e-arkiv. 17 månader senare gick det i drift.

Fem frågor till Mattias Lundin, före detta kommunarkivarie, Ale kommun

Goda exempel

Exempel på nyttokalkylering i Västerås

Västerås stad genomförde en nyttokalkylering utifrån PENG-modellen (Prioritera Enligt Nytto Grunder) för att tydliggöra nyttorna med att införa ett e-arkiv. Analysen hade till uppgift att få fram möjliga nyttor med e-arkiv jämfört med att inte införa ett e-arkiv.

Nyttokalkylering av e-arkiv i Västerås med hjälp av PENG-analys (PDF, nytt fönster)

Exempel på förstudie

I samverkan med Strängnäs kommun och Enköpings kommun har Eskilstuna kommun genomfört en förstudie. Syftet med förstudien var att identifiera de aktiviteter som krävs av kommunerna för att införa ett fungerande e-arkiv.

Eskilstunas förstudie om e-arkiv (PDF, nytt fönster)

Linköpings projekt E-lin

Hösten 2012 påbörjades projektet E-Lin (e-arkiv i Linköpings kommun). Projektet syftar bland annat till att utreda möjligheterna för ett framtida e-arkiv i Linköpings kommun. Inom projektet har en förstudierapport samt riktlinjer för digital arkivering tagits fram. Du kan ta del av båda dokumenten här:

Förstudierapport E-lin (PDF, nytt fönster)

Riktlinjer för digital arkivering i Linköping (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot