Publicerad: 4 oktober 2018

Ekonomin är den stora drivkraften

R7e-arkiv är ett regionalt samarbete mellan nio landsting och har valt att samverka kring ett gemensamt e-arkiv. Det första beslutet om e-arkiv togs i december 2005 och driftstarten var i december 2011. Här är fyra frågor till Leif Sandberg, förvaltningsledare för R7e-arkiv.

Inom ramen för R7e-arkiv bestämde ni er redan 2005 för att samarbeta kring ett gemensamt e-arkiv. Hur såg situationen ut då?

– Vi hade kommit till en punkt i it-utvecklingen där vi började komma in på andra generationens it-system. Allt oftare hände det att vi stod inför nedläggning av gamla system

– Och när man lägger ned ett system måste man arkivera det. Dels för att följa lagen, dels för att för sin egen skull ha en säker förvaring som möjliggör smidig åtkomst till materialet

– Man kan säga att vi satt på en tickande bomb. I fall vi inte gjorde något skulle vi inom en snar framtid sitta med en överväldigande mängd system som vi skulle bli tvungna att driva parallellt.

– Det hade varit väldigt opraktiskt och inte minst väldigt dyrt.

Varför ett gemensamt arkiv?

– Traditionellt sett har alla landsting arbetat var för sig och byggt upp en egen flora av IT-lösningar. Men vi var en grupp drivande personer i R7 som trodde att vi skulle uppnå stora samordningsvinster med ett gemensamt e-arkiv. Den stora drivkraften var ekonomin.

– I dagsläget är vi nio medlemmar så kostnaden för e-arkivet går i princip att dela med nio, även om kostnadsfördelningen även tar hänsyn till de olika landstingens storlek.

Ni driftsatte e-Arkivet i december 2011. Vilken har varit den största utmaningen hittills?

– När man arkiverar information från ett gammalt it-system sparar man pengar på att man slipper licens- och driftskostnader för det ursprungliga systemet. Men det kan vara klurigt att arkivera ett system vid rätt tidpunkt.

– Då man lägger ett system i ett så kallat mellanarkiv kommer man visserligen fortfarande åt materialet på ett snabbt och enkelt sätt, men funktionaliteten kan minska en del. Det blir alltså opraktiskt om man av någon anledning skulle behöva göra väldigt många återsökningar i systemet.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i framtiden?

– En sak vi märker är att intresset för den här typen av samverkan kring e-arkiv är väldigt stort. Landstinget i Jönköpings län och Landstinget Västernorrland anslöt nyligen till vårt arkiv och vi för diskussioner med ytterligare intresserade landsting.

Fakta

Om R7e-arkiv

R7e-arkiv är ett regionalt samarbete mellan Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Örebro läns landsting, Landstinget i Jönköpings län och Lanxstinget Västernorrland.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot