Publicerad: 4 oktober 2018

Ett världsminne att bygga appar av

E-arkiv Stockholm finansierades och utvecklades som en del av stadens satsning på e- förvaltning. Kravställning och upphandling genomfördes 2008-2010. E-arkivet gick i drift i augusti 2010. Jonas Enghart är enhetschef på Stockholms stadsarkiv.

För att få stockholmarna att börja använda stadens e-arkiv lockar ni med unika ritningar från 1700-talet. Berätta!

– Vi har ritningar på i stort sett varenda hus som byggts i Stockholm sedan 1700-talet och många av de äldsta ritningarna är otroligt fint och detaljrikt gjorda med fantastiska koloreringar. Förra året utsåg faktiskt FN-organet Unesco stadens bygglovsritningar till världsminne.

– Genom vårt e-arkiv kan vi göra den här skatten betydligt mer tillgänglig. När vi fått in alla de gamla ritningarna i arkivet så planerar vi någon typ av marknadsföringskampanj för att göra folk medvetna om e-arkivet och dess många möjligheter

Hur lång tid tror du att det dröjer för e-arkivet att bli så pass omfattande och känt att en stor del av stockholmarna använder sig av det?

– Eftersom vi ännu inte har fått in så väldigt mycket material i arkivet kommer det nog att dröja ett par år. Men potentialen finns definitivt

Vilken blir annars den stora nyttan för stadens invånare?

– Att medborgarna får möjlighet att söka ärenden och komma åt stadens information på ett enkelt sätt via söktjänst på nätet. Ett exempel är att man kommer kunna hitta sina gamla betyg i e-arkivet. Praktiskt för dem som ska söka in på en utbildning och har tappat bort betyget.

- Istället för att som tidigare ta kontakt med sin gamla skola loggar man bara in på e-arkivet med e-legitimation och skriver ut betyget själv

Ni tror även att stadens näringsliv kommer att få stor nytta av arkivet. Hur då?

– Företag som bygger appar kan få ut väldigt mycket intressant information ur arkivet. Exempelvis kan man tänka sig olika typer av guider som använder arkivets geografiska information om vägar, cykelbanor med mera och kombinerar detta med arkivets info om restauranger och kulturella institutioner

Kommer ni att kunna ta betalt för information som används i kommersiellt syfte?

– Nej, det är inte tanken. Uppgifter som är offentliga ska naturligtvis kunna användas av vem som helst, företag som privatperson. Möjligen kan vi ta betalt av företag som vill ha uppgifter från arkivet paketerade på ett visst sätt.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot