Publicerad: 6 april 2016

Får vi ha kontakt med leverantörerna efter vi gjort avropsanmälan till SKI?

Precis som inför en vanlig upphandling finns inga hinder mot att innan annonsering (oavsett om avropsanmälan är gjord eller ej) vara i kontakt med leverantörerna för att få en bra bild av det som ska upphandlas. Man ska dock vara försiktig med att föra detaljerade diskussioner kring krav och dylikt. Likabehandlingsprincipen måste beaktas, vilket i ett ramavtal skulle kunna innebära att alla aktuella leverantörer måste ges liknande möjlighet till kontakter med upphandlande myndighet.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot