Publicerad: 6 april 2016

I händelse av tvist

I händelse av tvist gällande leveransavtal/myndighetens kontrakt, hur förhåller sig det avtalet mot ramavtalet? Ligger ramavtalsvillkoren med automatisk på något sätt eller är det leveransavtalet som gäller ”över” ramavtalet?

Ja, villkoren i kontraktet gäller före villkoren i Ramavtalet, om inte annat avtalas i kontraktet. För att kontraktet ska vara upphandlingsrättsligt korrekt, och inte utgöra ett direktupphandlat kontrakt, får dock villkoren i kontraktet inte väsentligen avvika från villkoren i ramavtalet.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot