Publicerad: 6 april 2016

Måste vi anmäla att avropet görs gemensamt?

Nej, inte vid avropsanmälan till SKI, men i avropsförfrågan som skickas till ramavtalsleverantörerna måste detta tydligt framgå.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot