Publicerad: 2 mars 2017

Om leverantör kan lämna svar på förnyad konkurrensutsättning

Om man skulle köpa ett pilotprojekt under tröskelvärdet innan man gör förnyad konkurrensutsättning på ”det riktiga” e-arkivet. Kan då den leverantör som utfört pilotprojektet vara med och lämna svar på förnyad konkurrensutsättning efter det?

Jo, den leverantören kan delta. Det är dock viktigt att likabehandlingsprincipen iakttas och att avropen inte anpassas efter pilotleverantören eller att pilotleverantören ges fördelar vid utvärderingen för avropet. 

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot