Publicerad: 10 december 2018

eIDAS, e-legitimation i EU och ESS-länderna

Förordningen eIDAS är antagen som svensk lag och ska tillämpas från och med september 2016.

EU-förordningen om eIDAS är redan svensk lag, och den 29 september 2018 blir det krav på att offentliga myndigheter, landsting/regioner och kommuner ska stödja förordningen. Medlemsstaten står för att det uppfyller de gemensamma kraven. Syftet med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna.

Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-legitimation som är utfärdad i sitt eget land. Denna e-legitimation måste offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot.

En av eIDAS största styrka är att man ska lita på varandra. Länderna kan få betala skadestånd om de inte levererar rätt kvalitet i utfärdanden av e-legitimationer. Med eIDAS kommer tjänster så som e-underskrift och tidsstämpling. En kvalificerad betrodd underskriftstjänst har samma juridiska innebörd som en pappersunderskrift, vilket skapar nya möjligheter i framtiden.

Post och Telestyrelsen (PTS)

I Sverige har Post och Telestyrelsen (PTS) regeringens uppdrag att vara tillsynsmyndighet för betrodda tjänster. I uppdraget ingår:

 • Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från överensstämmelsebedömning
 • Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare
 • Ta emot incidentrapporter
 • Tillhandahålla nationell förteckning över tillhandahållare (trusted list)
 • Vid behov ta fram föreskrifter
 • Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar (E-legitimationsnämnden, SWEDAC, FMV/CSEC och MSB)

Betrodda tjänster (eIDAS), PTS webbplats

E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden har fått uppdraget av regeringen att hjälpa till med att:

 • Sprida myndighetsgemensam information om elektronisk identifiering enligt eIDAS
 • Föra dialog om offentliga myndigheters behov och krav
 • Bygga upp den svenska kopplingspunkten (noden) i enlighet med eIDAS regelverk
 • Till noden ansluta e-tjänster och andra tjänster som erbjuder inloggning med e-legitimation
 • Företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk identifiering enligt eIDAS

eIDAS, E-legitimationsnämnden

Informationsmöten hos E-legitimationsnämnden

Den 22 och 23 november 2017 arrangerade E-legitimationsnämnden två informationsmöten för att närmare beskriva och svara på frågor kring de krav som eIDAS ställer på kommuner, landsting och regioner.

Dokumentation från informationsmötena på E-legitimationsnämndens webbplats

E-legitimationsnämnden om eIDAS

Informationsansvarig

 • Ulf Palmgren
  Programansvarig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot