Publicerad: 27 maj 2019

Grunddata och informationsutbyte

Grunddata definieras som uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nu finns gemensamma principer och riktlinjer för standardiserat grunddata.

Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket har gjort en utredning om effektiv tillgång till grunddata, där SKL varit samarbetspartner. Uppdraget har samordnats av DIGG – myndigheten för digital förvaltning. Nu finns en slutrapport.

Myndigheterna har ännu ett regeringsuppdrag som handlar om säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn. Slutrapporten för det uppdraget kommer i augusti 2019.

Syftet med uppdraget är att se hur effektivare hantering av grunddata och informationsutbyte kan bidra till påverka kommuner och regioners möjligheter till en ökad digitalisering.

Regeringsuppdragen till DIGG

Resultat effektiv tillgång till grunddata

Inom uppdraget har man enats kring en definition för begreppet grunddata; "uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället".

Utöver definitionen har man kommit fram till gemensamma principer och riktlinjer för standardiserat grunddata.

Principer

 • Grunddata ska hämtas från källan
 • Grunddata ska vara informationsklassad
 • Grunddata ska leva upp till fastställda krav gällande informationens tillgänglighet, interoperabilitet, kvalitet, informationssäkerhet och aktualitet
 • Grunddata ska vara nationellt avgiftsfria inom offentlig förvaltning
 • Grunddata ska kunna utbytas med andra EU länder

Riktlinjer

 • Tillgängliggörande av grunddata ska styras av användarbehov
 • Samarbete mellan aktörer
 • Innan grunddata tillgängliggörs ska det godkännas inom grunddatadomänen
 • Tillgängliggörande sker i en formell process
 • Identifierad grunddata ska modelleras i en gemensam nationell informationsmodell för grunddata
 • Grunddataarbetet ska harmoniseras mot EU:s grunddataarbete

De föreslagna principerna och riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv och säker tillgång till grunddata och utgår från europeiska principer på området. De bedöms även vara förenliga med gällande rätt.

Rapport om säker och effektiv tillgång till grunddata, DIGG

DIGG om regeringsuppdragen

DIGG och samverkande myndigheter förklarar vad regeringsuppdragen går ut på.

SKL kommenterar regeringsuppdragen

SKL kommenterar regeringsuppdragen och förklarar vad kommuner och regioner behöver få ut av dessa.

Informationsansvarig

 • Kristina Fenger-Krog
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot