Publicerad: 15 april 2019

Grunddata och informationsutbyte

Grunddata definieras på en övergripande nivå som offentlig information med bred användning som är nödvändig för att samhället ska fungera. Exempel på grunddata skulle kunna vara information från folkbokföringsregistret, bolagsregistret, fordonsregistret samt fastighetsregistret och viss geografisk information.

Myndigheten för digitalisering, DIGG, har fått två regeringsuppdrag rörande grunddata; säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Tillsammans med de myndigheter som har fått regeringsuppdragen kommer SKL under 2019 arbeta aktivt med uppdragen och se hur effektivare hantering av grunddata och informationsutbyte kan bidra till påverkar kommuner, landsting och regioners möjligheter till en ökad digitalisering.

Regeringsuppdragen till DIGG

DIGG om regeringsuppdragen

DIGG och samverkande myndigheter förklarar vad regeringsuppdragen går ut på.

SKL kommenterar regeringsuppdragen

SKL kommenterar regeringsuppdragen och förklarar vad kommuner och regioner behöver få ut av dessa.

Informationsansvarig

  • Kristina Fenger-Krog
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot