Publicerad: 19 mars 2019

Mina meddelanden, digital post

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, landsting och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och företag.

Senast 2017 ska medelstora och stora statliga myndigheter ha anslutit relevanta meddelandeflöden till Mina meddelanden. För att skapa en effektivare ärendehantering och en hög nytta för medborgare och företag är det viktigt att även kommuner och landsting ansluter till tjänsten.

Tjänsten utvecklas och förvaltas av Skatteverket på uppdrag av regeringen. SKLs uppgift är att driva på och stötta medlemmarna i att ansluta till tjänsten.

Under 2019-2020 kommer ansvaret för Mina meddelanden att flyttas över från Skatteverket till DIGG - Myndigheten för digital förvaltning.

I mars 2019 har mina meddelanden 3,4 miljoner mottagare av digital post. Skatteverket lägger löpande ut information om vilka kommuner och myndigheter som använder tjänsten.

Kommuner och myndigheter som använder Mina meddelanden

Film: Mina meddelanden, så fungerar det - för Myndigheter och kommuner, Skatteverket

Förstudie

För att klargöra förutsättningar för kommuner att ansluta till Mina meddelanden har SKL och Föreningen Sambruk genomfört en gemensam förstudie under våren 2014 tillsammans med 8 kommuner: Norrköping, Linköping, Helsingborg, Klippan, Skellefteå, Södertälje Uppsala och Värnamo. Förstudien syftar till att underlätta för en kommun att ta beslut kring anslutning till Mina meddelanden.

Förstudien har sammanställts i en rapport. Förstudierapporten ger dels rekommendationer utifrån att det finns flera alternativ kring hur en kommun kan ansluta sig tekniskt och dels generella råd.

Förstudierapport Mina meddelanden (PDF, nytt fönster)

Vägledning

SKL har tagit fram en vägledning för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med att ansluta sig till Mina meddelanden.

Vägledning Mina meddelanden (PDF, nytt fönster)

Kravunderlag och ramavtal

Som ett ytterligare steg för att underlätta anslutning till Mina meddelanden via olika verksamhetssystem har SKL också tagit fram ett kravunderlag som ska förenkla och förbättra kravställningsarbetet gentemot leverantörer.

Kravunderlag vid upphandling eller utveckling av verksamhetssystem (PDF, nytt fönster)

Ramavtal för utskriftstjänster med digitala försändelser

SKL Kommentus har tagit fram ett nytt ramavtal för utskriftstjänster där Mina meddelanden finns med som alternativ för att skicka digital post på ett enkelt och säkert sätt. Ramavtalet gäller från 2017-01-16 till 2019-01-15.

Ramavtal Utskriftstjänster 2014-3 hos SKL Kommentus

Informationsdag om Mina meddelanden

Anslutna myndigheterna och kommunerna delar med sig av sina erfarenheter av att börja skicka säker digital myndighetspost. Kronofogden, Skatteverket, Västerås stad och Haninge kommun berättar om sina övergångar till digital kommunikation.

Webbsändning från infomationsdagen

Denna webbsändning är från den 14 november 2017.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot