Publicerad: 4 oktober 2018

Bilagor, vägledning och förstudie mina meddelanden

Här har vi samlat ett antal bilagor till den förstudierapport och vägledning som tagits fram inom ramen för Mina meddelanden.

Beslutsunderlag vid införande av Mina meddelanden

Det har tagits fram ett underlag riktat till alla intresserade kommuner som är utformat som ett utkast vilket kan justeras av varje enskild kommun i syfte att få beslut från exempelvis verksamhetschef på ett införande av Mina meddelanden.

Beslutsunderlag, Mina meddelanden (PDF, nytt fönster)

Risk och sårbarhetsanalys för Mina meddelanden

För processen Ansökan försörjningsstöd har en risk- och sårbarhetsasanalys med fokus på anslutning och användning utförts. Ur ett informationssäkerhetsperspektiv är det viktigt att genomföra riskanalys för alla valda processer som ska anslutas till Mina meddelanden. En risk- och sårbarhetsanalys genomförs tillsammans med verksamhetsutvecklare, handläggare från berörd verksamhet, it-arkitekt/strateg, it-säkerhetsansvarig, hemtagningsansvarig och, jurist.

Risk och sårbarhetsanalys, Mina meddelanden (PDF, nytt fönster)

Förenklad nyttomodell

I vägledningen beskrivs metoden för Förenklad nyttomodell. SKL har tagit fram en bilaga kompletterad med kommentarer i syfte att underlätta för kommunen att utföra en egen nyttovärdering. Detta dokument riktar sig främst till verksamhetsutvecklare, hemtagningsansvarig och ekonom.

Förenklad nyttomodell, mall (Excel, nytt fönster)

Intervjuunderlag mall Mina meddelanden

Detta är det underlag som användes vid intervjuer av de åtta kommunerna vid datainsamling till förstudien och som kan justeras för kommunens specifika behov.

Intervjuunderlag (Excel, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot