Publicerad: 5 april 2019

SKL tycker, Mina meddelanden

SKL:s ståndpunkter för säker digital kommunikation och Mina meddelanden. Det är dags att slopa faxen!

 • SKL anser att kommunikationen mellan kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, medborgare och företagare både kan förenklas och effektiviseras genom att i högre grad använda digital kanaler.
 • SKL anser att det behöver bli enklare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor samt gentemot privatpersoner och företag. Vanlig e-post är inte tillräckligt säker för den här typen av meddelanden och faxen, som många verksamheter fortfarande är hänvisade till, ger inte den informationssäkerhet som krävs och bör därför slopas en gång för alla. Bristen på tillförlitliga informationskanaler mellan offentliga aktörer orsakar stor frustration hos privatpersoner, företag och medarbetare i offentlig sektor. Följden blir inte sällan onödigt krångel, långa väntetider och tidskrävande administrativ börda.
 • SKL anser att det saknas viktiga infrastrukturella komponenter som till exempel gemensamt åtkomliga och aktuella elektroniska adresser till offentliga aktörers olika verksamhetsfunktioner samt ett gemensamt regelverk för hur känslig information ska överföras på ett säkert sätt.
 • SKL tycker att Mina meddelanden är ett bra första steg för en övergång till ökad digital kommunikation, men att tjänstens nuvarande funktionalitet inte helt motsvarar kommuners, landstings och regioners behov. För att Mina meddelanden ska skapa stor nytta behöver dessutom användandet och anslutningen av medborgare och företagare öka väsentligt. SKL har de senaste fyra åren påtalat till regeringen de brister som kommuner, landsting och regioner upplever med tjänsten:
  • Privata utförare av välfärdstjänster bör också erbjudas möjlighet att få ansluta till Mina meddelanden.
  • Mottagare av digital post ska ha möjlighet att enkelt kunna svara på ett meddelande.
  • Kombinationen av den begränsade funktionaliteten och blygsam marknadsföring av tjänsten gör att anslutningen från privatpersoner, företag och offentliga aktörer fortfarande är alldeles för låg.
  • Det saknas en långsiktig utvecklingsplan som tar utgångspunkt i kommuners, landstings och regioners samlade behov. I nuvarande utformning motsvarar tjänsten inte de behov som finns kring säker digital kommunikation mellan kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.
 • SKL anser att det är upp till varje kommun, landsting och region att göra en bedömning huruvida Mina meddelanden kan skapa en bättre service och bidra med effektiviseringar i den egna verksamheten.
 • SKL anser att Mina meddelanden kan ge stor kostnadsbesparing vid stora utskriftsflöden.

Frågor och svar om Mina meddelanden

Vad är Mina meddelanden och varför finns tjänsten?

Minameddelanden.se är en tjänst som ger privatpersoner och företag möjlighet att ta emot säker digital post från myndigheter och kommuner. De klassiska breven i fönsterkuvert erbjuds användarna i digital form. Tjänsten tillhandahålls av Skatteverket.

Eftersom det många gånger behövs en mer säker hantering av offentliga meddelanden än vad vanlig e-post erbjuder har Mina meddelanden utvecklats för att erbjuda en säker digital brevlåda från offentlig sektor till privatpersoner och företag.

Privatpersoner kan välja att ta emot sin post via tre olika digitala brevlådor; Kivra, Digimail och Min myndighetspost.

Hur många använder tjänsten?

Idag är det 1 857 403 stycken privatpersoner och 73 084 stycken företag som tar emot säker digital post. 18 kommuner och 17 myndigheter är registrerade som avsändare.

Cirka 48 000 företag är ansluta till Mina meddelanden. Antalet användare ökar med ca 10 000 personer per vecka.

Vilka kommuner och landsting är anslutna, vilka myndigheter?

Var kan man läsa mer om Mina meddelanden och hur ansluter man sig?

För att ansluta sig till Mina meddelanden behövs e-legitimation, till exempelt mobilt BankID och en säker digital brevlåda godkänd för Mina meddelanden.

Mina meddelanden

Vad finns det för stöd till kommuner, landsting och regioner som vill ansluta sig till Mina meddelanden?

Skatteverket erbjuder stöd och hjälp vid anslutning

Stöd och hjälp, Mina meddelanden

SKL stödjer kommuner, landsting och regioner i att ansluta till Mina meddelanden, till exempelt med vägledningar, upphandlingskrav och ett nytt ramavtal (klart 28 november 2016).

Vägledning, upphandlingskrav och ramavtal för Mina meddelanden

Informationsansvarig

 • Lotta Nordström
  Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot