Publicerad: 11 januari 2016

Kommuner öppnar upp sina databaser

Allt fler kommuner öppnar sina databaser för invånarna. Tack vare ett nytt verktyg från Sveriges Kommuner och Landsting kan medborgarna snart ta del av 2 500 nyckeltal från databasen Kolada.

Ett 50-tal kommuner använder redan SKL:s presentationsverktyg och publicerar information på sina hemsidor. Dorotea i Västerbotten var bland de första och lägger i dag ut ett 20-tal nyckeltal, från utsläpp av växthusgaser till antalet bibliotekslån.

– Allmänhetens reaktioner har varit få men odelat positiva, säger kommunens IT-chef Linda Nordh.

Hon radar upp flera motiv för publiceringen av öppna data: Främja insyn och utveckla demokratin. Underlätta kontroll av förvaltningen. Skapa en ökad känsla av delaktighet bland invånarna.

– Nästa steg är att se vilka nyckeltal som presenteras när hela Kolada lanseras senare i år. Då får vi se hur vi gör med länkningen till alla dessa nyckeltal, säger Linda Nordh.

Även Grums och Örebro kommun har kommit igång

Grums använder också den nya tekniska lösningen som gör det möjligt att enkelt och kostnadsfritt publicera data. Helena Bergström, ansvarig för kommunens information, anser att det är viktigt att allmänheten får uppgifterna direkt från kommunen och inte på andra vägar, till exempel via media.

– Vi är en offentlig verksamhet som ska ha öppenhet som ledord. Men jag tror inte att någon här skulle ifrågasätta publiceringen, säger Helena Bergström.

Björn Hagström, strateg på Örebro kommun och expert i regeringens e-delegation, har fler argument för ökad öppenhet:

– Det är ett sätt att öka förtroendet för oss tjänstemän. Skattebetalarna har redan betalt för informationen och då är det också rimligt att de får använda den, säger han.

Örebro har lagt ut alla fakturor och andra handlingar på kommunens hemsida. Invånarna kan se vad förvaltningarna köpt, hur mycket de har betalat och till vem.  

Bidrar till ökad öppenhet

Björn Hagström framhåller att öppna data handlar om att gå från en reaktiv till en proaktiv offentlighetsprincip. Den som begär ut en handling måste veta att informationen finns och kunna ställa rätt frågor. När Örebro publicerar allt direkt på hemsidan blir det mycket lättare för användaren.   

Förutom att ge ökad transparens leder öppna data också till att kreativa entreprenörer kan skapa appar och webblösningar som utgår från medborgarnas behov.

Björn Hagström har stegvis vant förvaltningarna och inledde med att be dem ta fram ett antal öppna data som kunde passa att presentera. Förutsättningarna för öppenhet visade sig vara olika. Socialtjänsten är ofta bunden av sekretess, medan kultur och fritid har hur mycket publik data som helst. 

Kommuner som öppnar sig får räkna med att människor kommer att ha synpunkter på den information som läggs ut på hemsidan.

– Det kan vara jättejobbigt om någon hittar fel, men det ger ju också en möjlighet att rätta till felet, säger Björn Hagström. 

Planerar att utveckla verktyget

Peter Mankenskiöld, ansvarig för samordningen av SKL:s arbete med öppna data, är övertygad om att de cirka 50 kommuner som hittills dragit nytta av förbundets verktyg snart blir fler.

– Snart kommer vi även att släppa in landstingen, som har tusentals nyckeltal i Kolada, säger han. 

Trots att det länge har varit enkelt att publicera öppna data har det funnits ett motstånd, enligt Peter Mankenskiöld. Men SKL:s nya verktyg kan det brytas.

– Målsättningen är att sänka tröskeln så långt det går, säger han.

Denna artikel har tidigare publicerats i Dagens Samhälle

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot