Publicerad: 4 oktober 2018

SKL:s verktyg för att publicera öppna data

SKL erbjuder sedan 2014 ett verktyg som underlättar för kommuner och landsting att komma igång med publicering av öppna data.

Verktyget Öppna data - öppna kommunala nyckeltal (nytt fönster)

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller landstings data som redan finns publicerade i databasen Kolada. Informationen som verktyget hämtar från kommuner, landsting och regioner bearbetas först hos ett flertal myndigheter och organisationer. Därefter analyseras informationen av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som slutligen publicerar nyckeltal i verktyget.

Kolada, databas

RKA, webbplats

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot