Publicerad: 16 oktober 2019

Ramverket för öppna data

SKL arbetar för att förenkla tillgången till offentlig information i elektronisk form. I samband med detta arbetar SKL för att ta fram ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket ska hjälpa kommuner och regioner i deras kontinuerliga arbete med öppna data.

Om ramverket

Inledningsvis har ett ramverk i utkastversion tagits fram. Det innehåller praktiska råd inom ett flertal olika områden. En del råd är mer övergripande medan andra beskriver momenten mer detaljerat. Målet med utkastversionen är att kommuner, regioner och andra intresserade ska ha möjlighet att gå igenom och testa de olika delarna av ramverket.

Ska underlätta samverkan

Alla kan snabbt komma igång med att arbeta med öppna data. Att publicera enstaka datamängder innebär inte något omfattande arbete. För att däremot göra informationen tillgänglig löpande krävs ett mer genomtänkt arbetssätt, som ställer krav på strategi, organisation, ekonomi och teknik.

Genom att skapa enhetliga arbetssätt ska de vägledande principerna underlätta både för de som tillhandahåller information och de som återanvänder den. Syftet med principerna är också att underlätta samverkan kring arbetet med öppna data, regionalt och nationellt.

Ramverket innehåller praktiska råd inom ett flertal olika områden och riktar sig till en bred målgrupp inom kommuner och landsting. En del råd är mer övergripande medan andra beskriver momenten mer detaljerat.

Storsthlm har tagit fram en kortfattad version av ramverket (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot