Publicerad: 15 april 2019

Informationssäkerhet

Att information hanteras säkert är viktigt även för kommuner och regioner. I praktiken innebär det att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder.

Att kunna säkerställa individernas förtroende och genom att ha en säker informationshantering när det blir allt fler digitala lösningar är väldigt viktigt. För att underlätta kommuner och regioners arbete kring informationssäkerhet har SKL sammanfattat olika stöddokument samt checklista kring vad som gäller vid informationssäkerhet och outsourcing.

PM om säkerhetsskydd (PDF, nytt fönster)

Ledningen ansvarar för informationssäkerhet med stöd av it-avdelningen

Verksamhetens ledning har ansvar för styrning och ledning av arbetet med informationssäkerhet, med stöd av it-avdelningen. För att åstadkomma god säkerhet krävs en helhetssyn på styrning av åtgärder, kravställning vid upphandlingar, kontroll och uppföljning och kontinuerlig förbättring. Ofta finns behov av medarbetare med särskild kompetens inom området.

Till stöd för arbetet finns flera modeller och vägledningar beskrivna i ett metodstöd för införande av LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet). Dessa bygger på SS-ISO/IEC 27000-serien.

Metodstöd vid införande av Ledningssystem för informationssäkerhet

Informationssäkerhetsenkät

Just nu pågår insamlandet av SKL:s första informationssäkerhetsenkät. Enkäten har skickats ut till samtliga kommuner. Tanken är att detta ska bli en regelbundet återkommande enkät för att skapa en bild av hur arbetet med informationssäkerhet fortgår och var extra stöd kan behövas. Nedan finns en film som förklarar hur vi tänkt kring enkäten. Enkäten är ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    Jurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot