Publicerad: 9 januari 2017

eIDAS

Förordningen eIDAS är antagen och ska tillämpas från och med september 2016. De medlemsstater som önskar kan anmäla/notifiera sitt e-legitimationssystem för användning i tjänster inom EU.

I september 2018 måste offentliga myndigheter, landsting och kommuner stödja förordningen. Medlemsstaten står för att det uppfyller de gemensamma kraven. Syftet med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna. Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-legitimation som är utfärdat i sitt eget land. Denna e-legitimation måste offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot.

En av eIDAS största styrka är att man ska lita på varandra. Länderna kan få betala skadestånd om de inte levererar rätt kvalitet i utfärdanden av e-legitimationer. Med eIDAS kommer tjänster så som e-signering (underskrift) och tidsstämpling. En kvalificerad betrodd underskriftstjänst skall ha samma juridiska innebörd som en pappersunderskrift vilket skapar nya möjligheter i framtiden.

PTS

I Sverige har Post och Telestyrelsen (PTS) regeringens uppdrag att vara Tillsynsmyndighet för betrodda tjänster. I uppdraget ingår följande:

 • Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från överensstämmelsebedömning
 • Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare
 • Ta emot incidentrapporter
 • Tillhandahålla nationell förteckning över tillhandahållare (trusted list)
 • Vid behov ta fram föreskrifter
 • Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar (E-legitimationsnämnden, SWEDAC, FMV/CSEC och MSB)

eIDAS, PTS

E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden har fått uppdraget av regeringen att hjälpa till med att:

 • Sprida myndighetsgemensam information om elektronisk identifiering enligt eIDAS
 • Föra dialog om offentliga myndigheters behov och krav
 • Bygga upp den svenska kopplingspunkten (noden) i enlighet med eIDAS regelverk
 • Till noden ansluta e-tjänster och andra tjänster som erbjuder inloggning med e-legitimation
 • Företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk identifiering enligt eIDAS

eIDAS, E-legitimationsnämnden

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot