Publicerad: 9 januari 2017

E-legitimationsnämnden

Kärnverksamheten i kommuner och landsting, vård, skola och omsorg, har relationer till alla människor från födsel till livets slut. Det ställer funktionella och regelmässiga krav som garanterar långsiktighet och hållbarhet för användning av e-legitimationer.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under Näringsdepartementet. Den består av högst sju ledamöter som är utsedda av regeringen för en bestämd tid. Skatteverket är värdmyndighet och ska bidra med personal och lokaler till kansliet samt administrativa tjänster. E-legitimationsnämnden bildades den 1 januari 2011. Följande personer är ledamöter i nämnden:

  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, ordförande
  • Annika Bränström, generaldirektör Bolagsverket
  • Per Mosseby, direktör Sveriges Kommuner och Landsting
  • Stefan Olowsson, it-direktör Försäkringskassan
  • Katrin Westling Palm, generaldirektör Pensionsmyndigheten
  • Jan Zetterdahl, it-direktör Skatteverket
  • Kansliansvarig är Eva Ekenberg

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot