Publicerad: 21 juni 2017

Hämta personuppgifter digitalt

Skatteverket vill på sikt avskaffa personbevis i fysisk form och ersatta dessa med personuppgifter i digital form. Sveriges Kommuner och Landsting koordinerar arbetet för kommunernas räkning.

Ofta sker begäran av personbevis i tron att uppgifterna behöver vara på papper, men i de allra flesta fall räcker det att hämta in uppgifterna digitalt. SKL har inte kunnat finna några författningskrav på fysiska personbevis.

Digitala personuppgifter sparar både tid och pengar för kommunerna, effektiviserar handläggningen och förenklar för den enskilde invånaren. Dessutom är uppgifterna alltid aktuella när de ska användas.

Personuppgifter begärs digitalt från folkbokföringen genom Skatteverkets tjänster Navet och SPAR. Redan idag använder många kommuner dessa tjänster direkt eller via andra leverantörers verksamhetssystem, men ofta utan samordning och med risk för onödiga kostnader.

SKL har i ett brev till kommunerna rekommenderat en översyn av den totala efterfrågan och användningen av personuppgifter i både fysisk och digital form. I brevet finns också en checklista för kommunernas översyn.

SKL:s brev till kommunerna om Enklare, snabbare och säkrare – hämta personuppgifter digitalt

Skatteverket erbjuder stöd till kommunerna från de lokala skattekontoren.Skatteverkets kontaktpersoner för kommunerna: Sara Aspholm och Karin Viklund.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot