Publicerad: 23 februari 2017
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Dataskyddsförordningen

EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondataskydd – Dataskyddsförordningen.

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting och regioner behöver redan nu börja förbereda sig på de nya reglerna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har information om det nya regelverket på sin webbplats.

Presentation av dataskyddsförordningen, Datainspektionen

SKL arbetar för att ge råd och stöd för medlemmarnas arbete med att anpassa verksamheten till Dataskyddsförordningen.

SKL ingår i Nätverket för EU:s dataskyddsförordning som arbetar med införandet av dataskyddsförordningen.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning

Webbinarier om dataskyddsförordningen

Här nedan samlas information från de webbinarium som SKL arrangerat.

18 maj 2016 - Vad innebär dataskyddsförordningen?

150518 Webbinariet nr 1 Dataskyddsförordningen (Powerpoint, nytt fönster)

Missade du webbinariet?

Vad innebär dataskyddförordningen? (SKL Play, nytt fönster)

21 feb 2017 - Skolan och Dataskyddsförordningen

21 feb 2017 – Skolan och Dataskyddsförordningen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot