Publicerad: 26 juni 2017

Dataskyddsförordningen

EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondataskydd – Dataskyddsförordningen.

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting och regioner behöver redan nu börja förbereda sig på de nya reglerna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har information om det nya regelverket på sin webbplats.

Presentation av dataskyddsförordningen, Datainspektionen

SKL arbetar för att ge råd och stöd för medlemmarnas arbete med att anpassa verksamheten till Dataskyddsförordningen.

SKL ingår i Nätverket för EU:s dataskyddsförordning som arbetar med införandet av dataskyddsförordningen.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning

Webbinarier om dataskyddsförordningen

Här nedan samlas information från de webbinarium som SKL arrangerat.

18 maj 2016 - Vad innebär dataskyddsförordningen?

150518 Webbinariet nr 1 Dataskyddsförordningen (Powerpoint, nytt fönster)

Vad innebär dataskyddförordningen? (SKL Play, nytt fönster)

21 feb 2017 - Skolan och Dataskyddsförordningen

21 feb 2017 – Skolan och Dataskyddsförordningen

Pågående integritetsutredningar

Ett urval av de utredningar som pågår och berör dataskyddsförordningen:

Ju 2016:04 Utredningen om dataskyddsförordningen

Utredare är Inga Lill Askersjö Representant från SKL är Staffan Wikell

Ju 2016:04, riksdagen.se

Arbetsmarknadsdepartementet ska se över och föreslå anpassningar av författningar som departementet förfogar över till EU:s dataskyddsförordning

Utredare: Maria Ek Oldsjö

Ju 2016:18 Utredningen om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Ju 2016:18, riksdagen.se

S 2016:05 Socialdataskyddsutredningen

Ordförande: Sören Öman

S 2016:05, riksdagen.se

U 2016:04 Utredningen om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (Forskningsdatautredningen)

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

U 2016:04, riksdagen.se

U 2016:03 Utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (Utbildningsdatautredningen)

Särskild utredare: Mikael Westberg
Representant från SKL är Kristina Söderberg

U 2016:04, riksdagen.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot