Publicerad: 25 augusti 2017

Dataskyddsförordningen

EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondataskydd – Dataskyddsförordningen.

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting och regioner behöver redan nu börja förbereda sig på de nya reglerna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har information om det nya regelverket på sin webbplats.

Information om dataskyddsförordningen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot