Publicerad: 4 oktober 2018

Självskattningsverktyg NordSec

SKL har under 2015 genomfört undersökningen NordSec - en undersökning av hur kommuner, landsting och regioner själva bedömer sitt arbete med informationssäkerhet.

NordSec ingår i ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark där man gemensamt har tagit fram ett verktyg för självskattning och jämförelse av arbete med informationssäkerhet. Tidigare undersökningar där Sverige har deltagit har genomförts 2010 och 2012.

Självskattningen genom NordSec ger stöd för att bedöma hur långt organisationen har kommit i sitt arbete med informationssäkerhet i förhållande till andra liknande organisationer i Sverige eller i grannländerna. Bland annat mäts:

  • Medarbetarnas kompetens
  • Krav och uppföljning av säkerhet vid externa it-leveranser
  • Ledningens ansvar för att uppnå mål och för uppföljning av informationssäkerhet.

Värderingen utgår från de förväntningar som ställs genom den rekommenderade standarden för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27000-serien.

Resultat Nordsec Sveriges kommuner 2015 (PDF, nytt fönster)

Resultat Nordsec Sveriges landsting och regioner 2015 (PDF, nytt fönster)

NordSec kan användas kostnadsfritt under 2015 och 2016 som ett självskattningsverktyg där kommuner, landsting och regioner kan ta ut rapporter och se utvecklingen i förhållande till andra.

Ni som inte deltog i undersökningen under 2015 kan få inloggningsuppgifter genom att kontakta jeanna.thorslund@skl.se.

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    JuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot