Publicerad: 29 juni 2017

Informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla under 2018 och SKL kommer att fokusera på 10 informationsinsatser.  

SKL kommer att fokusera på tio prioriterade informationsinsatser inför att den nya dataskyddsförordningen börjar att gälla den 25 maj 2018. Informationsinsatserna ska i första hand fokusera på webbinformation och webbinarier och kommer att släppas löpande.

Datainspektionen planerar inte extra utbildningsinsatser eller information till kommuner och landsting. Detta gör att det finns fler viktiga frågeställningar som inte besvaras inom våra prioriterade områden.

10 informationsinsatser

 1. Allmän informtion om dataskyddsförordningen (GDPR).
 2. Vad är ett dataskyddsombud?
  Du kommer att få vägledning och checklista för annons.
 3. Cirkulär, övergripande informtion samt de svenska anpassningarna.
 4. Vad krävs av en personuppgiftsansvarig?
  Du kommer att få checklista kring vad en personuppgiftsansvarig bör göra, informtionsskyldigheter, analyser samt självkontroller.
 5. Fördjupninng inom specialområdena: E-hälsa, skola och arbetsliv.
 6. Personuppgiftsbiträde
  Mallar för avtal, checklista, upphandling, ansvarsfördelning och kontroller, m.m.
 7. Tillgång till nätverk för att diskutera dataskyddsfrågor.
 8. Information kring ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering. Det kommer även bli en del information kring försäkringsskydd och kvalitetsarbete m.m.
 9. Löpande webbinarer. 
  I olika studiosamtal kommer våra experter samt inbjudna gäster prata om innebörden av den nya dataskyddsförordningen och det kommer även finnas tillfälle för dig att ställa frågor.
 10. Informationssäkerhet 
  Information kring privacy by design och upphandling. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot