Publicerad: 12 oktober 2017

SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla under 2018 och SKL kommer att fokusera på 10 informationsinsatser.  

Informationsinsatserna kommer i första hand fokusera på webbinformation och webbinarier och kommer att släppas löpande. Men SKL kommer även anordna utbildning i nya dataskyddsförordningen med inriktning på kommunala frågor. Datainspektionen planerar inte extra utbildningsinsatser eller information till kommuner och landsting. Detta gör att det finns fler viktiga frågeställningar som inte besvaras inom kommuners, landstings och regioners prioriterade områden.

De 10 informationsinsatserna

1. Information om dataskyddsförordningen

Allmän informtion om dataskyddsförordningen (GDPR).

Information om dataskyddsförordningen

Utbildning om dataskyddsförordningen med inriktning på kommunala frågor

2. Dataskyddsombud

Vad är ett dataskyddsombud? Vägledning och checklista för annons.

Information, vägledning och checklista för dataskyddsombud

3. Cirkulär

Cirkulär, övergripande informtion samt de svenska anpassningarna.

4. Personuppgiftsansvarig

Vad krävs av en personuppgiftsansvarig? Du kommer att få checklista kring vad en personuppgiftsansvarig bör göra, informtionsskyldigheter, analyser samt självkontroller.

PM om informationsskyldighet från e-Sam, PDF (nytt fönster)

5. Fördjupning inom specialområde

En fördjupning kring specialområdena: E-hälsa, skola och arbetsliv.

Dataskyddsförordningen i hälso- och sjukvården

Molntjänster i skolan

6. Personuppgiftsbiträde

Mallar för avtal, checklista, upphandling, ansvarsfördelning och kontroller.

7. Nätverk

Tillgång till nätverk för att diskutera dataskyddsfrågor, samverka och dela material.

Nätverk och dela material

8. Ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering

Information kring ansvar, sanktionsavgifter och riskreducering samt en del information kring försäkringsskydd och kvalitetsarbete.

9. Löpande webbinarier

Studiosamtal där våra experter samt inbjudna gäster pratar om innebörden av den nya dataskyddsförordningen. Det kommer även finnas tillfälle att ställa frågor.

Webbinarier om nya dataskyddsförordningen

10. Informationssäkerhet 

Information kring privacy by design och upphandling. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot