Publicerad: 24 juni 2019

Leda och styra digitalisering

Samverkan är en viktig framgångsfaktor vid verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i kommuner och regioner. Förmågan att samarbeta, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är vital för att driva effektivt arbete.

För att nå leveranser som genererar nytta behöver samverkan sättas upp i effektiva former, med definierat mål och nytta, och spelreglerna klara för hur beslut fattas och ska följas. Att ta tillvara på resultat från samverkan som redan sker ute i landet, eller att hitta intresserade samarbetspartners som kanske är geografiskt spridda, är ytterligare möjligheter för att komma snabbare framåt.

SKL har tagit fram en strategi för kommuner och regioners arbete med digitalisering.

Samarbetet mellan SKL, SKL Kommentus och Inera ger större nytta för medlemmarna.

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot