Publicerad: 4 mars 2019

Leda och styra digitalisering

En av framgångsfaktorerna vid verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i kommuner, landsting och regioner är samverkan. Förmågan att samarbeta med andra, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är vital för att driva arbetet effektivt.

För att nå leveranser som genererar nytta behöver samverkan sättas upp i effektiva former, med definierat mål och nytta, och spelreglerna klara för hur beslut fattas och att beslut fattade inom ramen för samverkan också skall följas. Att ta tillvara på resultat från samverkan som redan sker ute i landet, eller att hitta intresserade samarbetspartners som kanske är geografiskt spridda, är ytterligare möjligheter för att komma snabbare framåt.

SKL-koncernens samarbete mellan SKL, Kommentus och Inera ger större nytta för medlemmarna.

SKL-koncernen erbjuder redan idag mer än 125 befintliga tjänster för digitalisering.

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot