Publicerad: 18 oktober 2019

Ledning, styrning och organisation inom digitalisering

Ledarskapet har en viktig roll i den digitala transformationen. Rätt prioriteringar ska göras och nya kompetenser utvecklas.

Ett bra ledarskap ska skapa förutsättningar att nyttja digitaliseringen för att stärka effektivitet och innovation inom offentlig förvaltning. För att uppnå detta krävs förmågan att hantera både innovation och effektivitet inom samma styrning samt att hantera en dynamisk balans mellan dessa i takt med skiftande krav från omvärlden.

På de här sidorna finns stöd och verktyg för dig som leder, styr eller organiserar digitalisering i en kommun eller region.

Dela Digitalt är en portal för att dela erfarenheter och samverka inom offentlig sektor.

Det finns omkring 125 digitala tjänster som erbjuds kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot