Publicerad: 22 januari 2019

Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling

SKL arbetar med grundläggande förutsättningar för att förenkla för kommuner, landsting och regioner. Det kan delas in i följande områden: ledning och styrning, samverkan, gemensamma lösningar, informationsförsörjning, digital infrastruktur, arkitektur och säkerhet.

Privatpersoner och företagare möter ofta offentlig sektor vid olika skeenden i livet – livshändelser, som till exempel att starta företag, att vänta och få barn eller att söka arbete. Ofta är flera offentliga och privata aktörer inblandade men inte sällan brister samordningen sinsemellan. Ett sammanhängande bemötande kräver en bättre digital samverkan inom offentlig sektor och utveckling av gemensamma förutsättningar som underlättar och effektiviserar den digitala verksamhetsutvecklingen.

Förteckning över livshändelser - e-delegationen 2014 (PDF, nytt fönster)

Som ett stöd i arbetet har SKL arbetat fram en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling. Handlingsplanen beskriver fyra insatsområden; Ledning och styrning, Principer, arkitektur och säkerhet, Informationsförsörjning och digital infrastruktur samt Processer och tjänster. Inom varje område beskrivs övergripande mål och de aktiviteter som SKL samt kommuner, landsting och regioner behöver ta ansvar för

Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Johannesson
    Programkontorsansvarig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot