Publicerad: 14 oktober 2019

Strategi för digital utveckling

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. SKL har tagit fram en strategi för arbetet som krävs för att nå dit.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar fungerar som bas för kommuners och regioners utvecklingsarbete och gör det enklare och mer kostnadseffektivt.

SKL:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid (PDF, nytt fönster)

Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner" och dess syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKL, SKL Kommentus och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid.

Fyra målområden

I strategin presenteras fyra målområden.

Ledning, styrning och organisation

Arkitektur och säkerhet

Informationsförsörjning och digital infrastruktur

Sammanhållen digital service

Principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan

Strategin förhåller sig till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan som i sin tur utgår från principer i EU:s ramverk European Interoperability Framework (EIF).

Svenskt ramverk för digital samverkan

European Interoperability Framework (EIF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot