Publicerad: 16 januari 2019

Nyttorealisering

Många kommuner, landsting och regioner investerar i verksamhetsutveckling och digitalisering. Det är viktigt att insatserna får avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna.

Nyttorealisering är en ledningsstrategi designad för att sy den ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig.

Nyttan uppkommer i användandet och därför är det viktigt att arbeta strukturerat på olika sätt för att säkerställa ett förändrat arbetssätt.

Behoven är stora och möjligheterna med digitalisering är spännande – men hur säkrar vi att vi både satsar på rätt saker och att vi driver förändringen på rätt sätt?

Vägledningar

Nyttorealisering i korthet

Vägledning nyttorealisering, DIGG

Filmer om nyttorealisering

SKL har skapat flera filmer som handlar om nyttorealisering.

Hur kan vi säkra nyttan med vår automatiseringsinsats?

Grunderna i nyttorealisering

Denna sida kommer uppdateras med mer information inom kort.

Informationsansvarig

  • Anna Pegelow
    Strateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot