Publicerad: 29 augusti 2019

Samarbetet inom SKL-koncernen

SKL, Inera och Kommentus arbetar tillsammans för en smartare välfärd. Tillsammans ger vi kommuner och regioner stöd i deras verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Genom ett stärkt samarbete mellan SKL, Inera och Kommentus kan kommuner och regioner få bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar.

Befintliga stöd och tjänster eller nya tjänster som utvecklas eller upphandlas kan få en bredare, snabbare spridning och användning, och grundläggande förutsättningar som infrastruktur och arkitektur kan återanvändas eller utvecklas gemensamt.

Som ett stöd för kommuner och regioner i den pågående digitalisering har SKL också tagit fram strategin Utveckling i en digital tid.

Strategi för digital utveckling

Vem gör vad i samarbetet?

SKL

SKL ger stöd och service och bidrar till medlemmarnas förändringsarbete inom respektive verksamhetsområde med fakta och jämförelser, metoder, kompetenshöjande insatser och nätverk/plattformar för erfarenhetsutbyte. SKL bedriver ett proaktivt påverkansarbete för att bland annat snabba på processen att riva rättsliga hinder för digitalisering och har ansvaret för koordinering av koncernens gemensamma digitaliseringssatsning.

Inera

Inera samordnar, tillhandahåller och utvecklar sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner och regioner. Inera erbjuder kompetens inom arkitektur, interoperabilitet, standarder, informationssäkerhet och juridik, som skapar förutsättningar för digital samverkan och stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner.

Inera AB

SKL Kommentus

SKL Kommentus genomför gemensam kravfångst och tillhandahåller avtal för verksamhets- och användarnära tjänster och produkter samt ger stöd och råd i kommuner och regioners anskaffningsprocesser. Upphandling används som ett strategiskt verktyg för ökad standardisering och växla upp lokala innovationer nationellt.

SKL Kommentus

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot