Publicerad: 20 juni 2019

Organisation för samarbetet mellan SKL, Inera och SKL Kommentus

För samordningen mellan SKL, Inera och SKL Kommentus finns nu en första organisation på plats. Den inkluderar bland annat en gemensam sorterings- och beredningsprocess.

Sorterings- och beredningsprocessen ska ta ställning till behov, förslag och idéer om utveckling av tjänster eller andra digitala lösningar som kommer från någon av organisationerna, från kommuner, landsting, regioner eller från marknadsaktörer.

Styrgrupp

  • Lena Dahl, vice vd för SKL Företag AB (ordförande)
  • Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering
  • Johan Assarsson, vd för Inera AB
  • Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, vd för SKL Kommentus.

Gemensamt samverkanskansli

Ett gemensamt samverkanskansli är under uppbyggnad, med resurser från alla tre organisationerna och under ledning av SKL. Kansliet bereder ärenden till styrgruppen, ansvarar för den gemensamma samverkansmodellen samt hanterar och förbereder inkomna behov och förfrågningar, för fortsatt gemensam beredning med huvudsansvar hos någon av organisationerna, hos någon medlem eller hos en marknadsaktör.

Samverkanskansliet ansvarar också för att underhålla och kommunicera en översikt över pågående initiativ och de stöd och tjänster som redan erbjuds medlemmarna.

I samverkanskansliet ingår

  • Madeleine Marklund och Patrik Gertsson, Inera
  • Ida Engberg och Tommy Bengtsson, SKL Kommentus
  • Helena Palm, Jenny Johannesson, Peter Wickberg och Peter Krantz, SKL

Process för hantering av behov och förslag

Klicka på bilden för en större version.

Informationsansvarig

  • Jenny Johannesson
    Programkontorsansvarig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot