Publicerad: 27 februari 2019

Stöd och tjänster under utveckling

Precis som det redan finns ett stort antal tjänster och befintligt stöd, pågår också utveckling av omkring 125 olika stöd och tjänster som kommer att kunna levereras inom de närmaste 2–3 åren.

Utvecklingen pågår med huvudansvar både hos SKL, Inera och SKL Kommentus, men i alla projekt sker ett samarbete mellan aktörerna. Här visas några exempel. Där inget annat anges är SKL huvudansvarig. 

Fler tjänster hos Inera

Fler tjänster hos SKL Kommentus

Enklare företagande – Serverat

Syftet med Serverat är att underlätta för företagare samtidigt som kommunens handläggning effektiviseras på flera olika sätt. Inledningsvis fokuseras på företagare inom restaurangbranschen, men avsikten är att allt fler branscher ska omfattas. Stegvis leverans 2018-19.

Serverat

Bokning och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Boknings- och bidragslösningen syftar till att göra det enkelt för alla som vill använda sig av kommuners lokaler och anläggningar och förenklar tjänster för bokning, betalning och utbetalning av bidrag. Projektet bedrivs av SKL tillsammans med SKL Kommentus och 200 av landets kommuner. Beräknad leverans 2019.

Bokning och bidrag

Säker digital kommunikation

Tillsammans med flera kommuner, landsting, regioner och myndigheter arbetar nu SKL och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Säker digital kommunikation, Inera

Nytt ramavtal och avropsstöd för e-Arkiv

Upphandlingen av nytt ramavtal för e-arkiv syftar till att täcka behovet av e-arkivering hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Det nya avtalet ska erbjuda en bredare omfattning av funktioner och tjänster samt ett förenklat avropsförfarande. Beräknad avtalsstart är mars 2018.

E-arkiv, SKL Kommentus

Standarder och ramavtal för välfärdsteknologi

Som stöd för kommunerna att vara bra beställare och inköpare av digitala lösningar inom omsorgen, har en särskild Beställargrupp bildats av flera kommuner, SKL, Inera och Kommentus. Fokus ligger på att ta fram underlag som kunskap, analyser, metoder och rekommendationer i samband med upphandling. Leverans 2018.

Beställargruppens arbete


Informationsansvarig

  • Anna Pegelow
    Strateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot