Publicerad: 9 april 2019

DigiGov – toppledarforum för ett smartare Sverige

Sedan 2016 arrangerar regeringen och SKL årligen toppledarforumet DigiGov. Inbjudna är högsta beslutsfattarna inom kommuner, landsting, regioner, myndigheter, näringsliv och akademi.

Programmet på DigiGov utgår från offentlig sektors stora samhällsutmaningar och hur beslutsfattarna tillsammans kan skapa en smartare välfärd. En viktig del för deltagarna är ett öppet möte för regeringens ett råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige, som tillsattes i december 2015. Här sker en diskussion om vilka insatser regeringen behöver prioritera för att driva på digitaliseringen av det offentliga Sverige.

DigiGov 2019

DigiGov 2019 gick av stapeln den 2-3 april i Stockholm.

DigiGov

En kort film som sammanfattar DigiGov 2017

DigiGov 2016

En kort film som sammanfattar DigiGov 2016

Informationsansvarig

  • Johan Nilsson
    Kommunikatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot