Publicerad: 9 april 2019

Metod för utveckling i samverkan

Vägledningen Metod för utveckling i samverkan är en generell metod framtagen av e-delegationen för att stödja aktörer som samverkar i utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar.

Syftet är att tillhandahålla ett gemensamt ramverk vid utveckling i samverkan för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.

Vägledningen beskriver vad som bör genomföras för att bedriva framgångsrik utveckling i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer. Den kan i stora delar även tillämpas vid samverkan inom en enskild kommun.

Vägledningen Metod för utveckling i samverkan på e-sams webbplats (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot