Publicerad: 14 juni 2019

Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att skapa en smartare välfärd. Konferensen riktar sig till de som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

På konferensen belyses nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2019 års konferens var Västerås.

Offentliga Rummet ägde rum 10-12 juni 2019 på Aros Congress Center i Västerås.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Pegelow
    Strateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot