Publicerad: 9 april 2019

Vägledningar, digitalisering

Samlade vägledningar inom digitalisering.

Ekonomistyrningsverkets (ESV) vägledningar

ESV:s analyser och övriga arbete bidrar till statsförvaltningens digitalisering.

Vägledningar, Ekonomistyrningsverket

Öppna data från SKL

Ta del av öppna data om kommuner och regioner, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

Öppna data

Vägledning e-arkiv

SKL och SKL Kommentus tillhandahåller vägledning och informationsmaterial som syftar till att underlätta införandet av e-arkiv.

Vägledning, e-arkiv

Molntjänster

SKL arbetar bland annat med vägledning och stöd åt de kommuner och regioner som använder sig av molntjänster.

Molnstjänster

Juridik och dataskydd

Arbete med digitalisering och utveckling innebär att olika lagar och regler aktualiseras. SKL samlar vägledningar och rapporter om juridik och digitalisering.

Juridik och dataskydd

E-delegationens vägledningar

E-delegationen var en utredning som främjade digital samverkan och lämnade ett flertal betänkande kring offentlig sektors digitalisering. E-delegationens vägledningar förvaltas av e-sam, PTS och ESV. Här finns till exempel vägledningar inom områdena juridik, digital samverkan, nyttorealisering, behovsdriven utveckling, sociala medier och PSI-direktivet.

Övriga vägledningar, eSam

SKL:s strategi för e-samhället

SKL har tagit fram en strategi för e-samhället. Syftet med strategin är att förbättra kommunal sektors förutsättningar för utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och insatsområden.

SKL:s strategi för e-samhället, SKL:s webbutik

Vägledning vid införande av e-tjänster

SKL har kartlagt hur processen ser ut när en kommun eller region tar emot handlingar i elektronisk form. Rapporten beskriver de frågor som uppkommer när ansökningshandlingar, kompletteringar eller andra handlingar mottas av en kommun eller en region i elektronisk form istället för i traditionell pappersbaserad form och när beslut och andra handlingar ska upprättas, skrivas under eller på annat sätt hanteras i elektronisk form.

Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster (PDF, nytt fönster)

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

I en förstudie som genomförts i Blekinge presenteras en modell som visar hur kommuner kan nå betydande rationaliseringsvinster genom att systematisera samverkan mellan kommuner och understödja detta med modern teknik.

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot