Publicerad: 16 oktober 2018

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

I en förstudie som genomförts i Blekinge presenteras en modell som visar hur kommuner kan nå betydande rationaliseringsvinster genom att systematisera samverkan mellan kommuner och understödja detta med modern teknik.

Kommunernas förmåga att ta tillvara ny teknik och nya arbetssätt utvecklas långsamt i Sveriges kommuner, allför långsamt menar många. 

Samverkan i virtuell miljö tillsammans med modern teknik kan dels sänka utvecklingskostnaderna för e-förvaltning men också ge rationaliseringsvinster i den löpande driften.

En webbaserad ”pilot” har tagits fram som visar hur en utvald process skulle kunna fungera i en virtuell miljö. Piloten presenterades bland annat vid ett möte med REDA- gruppen (Regional, Digital Agenda) i Blekinge.

Den virtuella kommunen - En modell för samverkan, slutrapport (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot