Publicerad: 4 oktober 2018

E-handel och e-upphandling

E-handel syftar till att effektivisera inköpsprocessen i offentlig sektor. SKL arbetar för att främja införandet av e-handel.

SKL arbetar sedan länge tillsammans med staten med att främja införandet av e-handel. Det sker inom ramen för konceptet Single Face To Industry (SFTI ). Utgångspunkten har varit att en gemensam standard skulle underlätta för såväl offentliga köpare som dess leverantörer.

Detta är några av uppgifterna inom arbetet med e-handel:

  • Rekommendera en standard för de handelsmeddelanden som skickas i inköpsprocessen inom offentlig sektor.
  • Ta fram handledningar och litteratur till stöd för införandet av e-handel.
  • Rådgivning, anordnande av kurser, konferenser och olika slag av erfarenhetsutbyte.
  • Verifieringstjänst för att testa e-handelsmeddelanden

Ta del av rekommendationer och ytterligare information på SFTI:s webbplats

Publikationer

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot