Publicerad: 8 maj 2018

LEDA för smartare välfärd

20 kommuner deltar i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

SKL har, i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att vässa välfärden med digitaliseringen som hävstång, genom att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av digitala lösningar och nya arbetssätt avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

LEDA för smartare välfärd startade hösten 2016 tillsammans med de deltagande kommunerna och kommer att pågå till hösten 2017. Programmet består dels av gemensamma träffar, dels av arbete på hemmaplan och digitalt. De gemensamma träffarna varvar olika inspirationsföreläsningar med konkret arbete och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. Arbetet har bland annat bestått av grupparbeten inom olika områden för att identifiera och beskriva framgångsfaktorer för en lyckad digitaliseringsresa. En wiki har skapats och börjat fyllas på med innehåll så att fler kan ta del av lärdomarna.

Mellan varje möte arbetar deltagarna, genom digitala och fysiska möten, i olika grupperingar med uppgifter på hemmaplan. Dessutom finns det digitala forum för diskussioner kring frågorna som till exempel LEDA:s öppna Facebookgrupp.

Gå med i LEDA:s facebookgrupp

Programmets två inriktningar

LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld samt Hälsa och omsorg i en digital värld, men arbetet sker till största delen del tillsammans. Elva kommuner deltar i varje spår, varav två deltar i båda.

Tidsplan och deltagande

LEDA för smartare välfärd håller på från hösten 2016 till och med hösten 2017. LEDA är ett öppet och kommunikativt program för att möjliggöra att även kommuner som inte ingår i programmet ska kunna ta del av det som kommer fram under året.

Välkomna att ta del av materialet här på hemsidan, genom webbsändningar och i den öppna Facebookgruppen där ni kan följa eller vara delaktiga i LEDA för smartare välfärds arbete och diskussioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot