Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Vad är SKL Företag?

SKL bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag. SKL Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKL Företag-koncernen.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot